Naše ciele

Pôsobenie o.z. Ružomberská onkológia

Sme zameraní na poskytovanie všestrannej pomoci onkologickým pacientom a verejnosti.

  • zlepšením prostredia pre pacientov v priestoroch pracovísk Kliniky Radiačnej a klinickej onkológie
    zabezpečením pomôcok pre pacientov
  • skvalitnením prístrojového vybavenia kliniky
  • poradenstvom pri zabezpečovaní sociálnych potrieb
  • psychologickým poradenstvom
  • zlepšovaním informovanosti o prevencii a liečbe onkologických ochorení
  • zvyšovaním vedomostnej úrovne pracovníkov poskytujúcich starostlivosť onkologickým pacientom