Klinika

Klinika radiačnej a klinickej onkológie

V súčasnosti poskytuje v oblasti klinickej onkológie komplexnú onkologickú liečbu – chemoterapiu, hormonoterapiu, imunomodulačnú a biologickú liečbu všetkých solídnych tumorov pre pacientov okresu Ružomberok, z väčšej časti Lipt. Mikuláš, príležitostne aj pre pac. z Oravy, ako aj vzdialenejších oblastí. Spádovou oblasťou rádioterapie je pre nás celý Liptov, Orava a horný Spiš, spolu 8 okresov, čo predstavuje viac, než 400 000 obyvateľov.

Od marca 2017 je pracovisko vybavené lineárnym urýchlovačom typu TrueBeam od spoločnosti Varian, v súčasnej dobe technologicky najmodrenejší a prvý na Slovensku spolu s rtg simulátorom Acuity, kompletnou dozimetriou, plánovacím systémom pre megavoltovú terapiu ako i pre plánovanie protónovej terapie. Dnes umožňuje realizovať najmodernejšie techniky v rádioterapii- IMRT, RapidArc u vybraných diagnóz , ktoré sú dnes považované za štandard na základe doporučení svetových odborných spoločností ako ASTRO, ESTRO, NCCN ako i Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie. Tým umožniť s vysokou presnosťou a homogénne ožiariť zvoleného cieľové objemy , eliminovať dávky na okolité zdravé tkanivá , ale aj možnosť eskalácie dávky do nádoru a tým zvýšiť lokálnu kontrolu ochorenia. Toto dáva našemu pracovisku v súčasnej dobe prioritné postavenie pri poskytovaní komplexnej liečby onkologickým pacientom v regióne. Pracovisko je vybavené novým RTG prístrojom Gulmay Medical XStrahl 300 pre externú rádioterapiu a novým prístrojom microSELECTRON slúžiacim na brachyterapiu.

Naša klinika sa člení na lôžkovú, ambulantnú časť a pracovisko radiačnej onkológie. V lôžkovej časti je umiestnených 30 lôžok v 11 izbách. Väčšina z nich má zavedený centrálny kyslík, pripojenie na internet, všetky izby sú vybavené televízormi a 3 izby majú vlastné sociálne zariadenia.

Na pracovisku sa nachádza spolu 6 ambulancií klinickej  a radiačnej onkológie. V dennom stacionári sú vytvorené miesta k aplikácii ambulantnej onkostatickej liečby. Klinika radiačnej a klinickej onkológie úzko spolupracuje s ostatnými klinikami a oddeleniami našej nemocnice, ako aj inými onkologickými pracoviskami v rámci Slovenska.

Prednosta kliniky: MUDr. Česáková Helena
Primár Odd. klinickej onkológie: MUDr. Roman Podoba, PhD.
Primár Odd. radiačnej onkológie: MUDr. Peter Vaněk
Lekári: 9
Fyzici: 4
Sestry ambulantná časť: 5
Sestry lôžková časť: 11
Rádiologickí asistenti: 6
Zdravotní asistenti: 6
Dokumentačný pracovník: 1

Odborné ambulancie a pracoviská

Klinika radiačnej a klinickej onkológie pozostáva z nasledujúcich častí:

 • ambulancie klinickej onkológie
 • ambulancie radiačnej onkológie
 • lôžkové oddelenie
 • pracovisko radiačnej onkológie ( ožarovne )

Pacienti, ktorí budú hospitalizovaní na našom oddelení si so sebou prinesú:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu
 • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu)
 • röntgenové snímky z posledných vyšetrení
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom
 • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil

Počas hospitalizácie budete potrebovať tiež domácu obuv, župan, pyžamo, toaletný papier, hygienické potreby, uterák, lieky, ktoré užívate pri chronických ochoreniach. (informujte o tom prosím ošetrujúceho lekára).