Ako pomocť

Naša o.z. vykonáva všetky aktivity bezplatne a financuje ich výlučne z darov

Sme vďační za akúkoľvek formu pomoci.

 • jednorazový finančný dar
 • darovanie 2% z dane (predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť tu)
 • vecný dar
 • opakovaný finančný dar (trvalý príkaz)
 • dajte o nás vedieť ďalším
IBAN pre bankové spojenie: SK05 5200 0000 0000 0092 4473
 • všetky finančné prostriedky a vecné dary použijeme na účely v súlade cieľmi nášho o.z.
 • členovia o.z. vykonávajú prácu bez nároku na odmenu
 • darca môže v súlade s cieľmi nášho o.z. určiť ako majú byť prostriedky použité
 • radi uverejníme darcov na našej webovej stránke prípadne a môžeme ho uviesť pri kontakte s médiami

Čo by sme v budúcnosti chceli:

 • zakúpenie nových nočných stolíkov,
 • infúzne stojany,
 • zakúpenie postelí, a iné..